Tag Archives: debatteren

Het begon met een idee…

Een debatclub oprichten… Hoe kwam ik aan het idee? Waarschijnlijk was ik weer rusteloos en is mijn verloofde feitelijk hiermee aan de proppen gekomen. Wellicht hadden we een brainstormsessie gehouden over hét concept, hét vernieuwende, dé nieuwe weg om een beetje leven  in te blazen in mijn sociale activiteiten.  Het is bewonderenswaardig  hoe hij mij telkens weer het gevoel geeft dat mijn ambities en de onrust die hiermee gepaard gaat oké zijn. Hij oordeelt niet, maar luistert en stimuleert me om deze energie om te zetten in iets tastbaars.  Tegelijk wijst hij mij regelmatig erop dat het stabiele heden eveneens een waardevol  gegeven is en dat ik gerust van het nu mag genieten.

Even terug naar onze toenmalige brainstormsessie over vernieuwing in mijn sociale bezigheden. Mijn partner deed dus gretig mee, zoals alleen hij dat kan, en toen kwam het: ‘en waarom start je zelf geen debatclub op?’ Ik vermoed dat ik eerder had verteld over mijn interesse om mee te doen aan wedstrijddebatten en dat het oh zo jammer was dat er geen debatverenigingen waren in Hasselt, onze woonplaats. Maar ik kon dus zelf ééntje opstarten…

Toegegeven, het idee schrok me af. Hoe begin je hiermee? Ik heb zelf geen debatervaring en heb nog nooit een dito wedstrijd bijgewoond. En hoe overtuig je mensen om mee te doen ? Waar zoek je ze? En wat is debatteren eigenlijk? Ik schrok van de verschillende debattypes die bestaan, de (toen voor mij) talloze  en strenge regels waar debaters mee rekening moeten houden. Zou ik hier wel tijd insteken? Ik was pas mama geworden en had absoluut geen tijd te veel.

Maar het idee bleef me achtervolgen,  De nood om met anderen te praten over maatschappelijke kwesties binnen een ‘veilig’ kader, grappige stellingen onder de loep te nemen en posities te verdedigen waar ik helemaal niet achter sta… Om één of andere reden, bleef ik gefascineerd door het debatspel.

Uiteindelijk ondernam ik toen enkele stappen om een club op te richten, vooral in de virtuele wereld.  Zoals het aanmaken van een facebook- en twitterprofiel  en de reservatie van een domeinnaam.  In diezelfde periode deed ik veel research naar de verschillende instellingen en organisaties in de debatwereld, vooral bij onze Noorderburen. Zo heb je de Nederlandse Debatbond (overkoepelend orgaan van de Nederlandse debatverenigingen), de Debatunie die cursussen en workshops biedt aan leerlingen en leerkrachten. Er nog websites zoals debatrix.com, debatacademie.nl , hetdebatbureau.nl …   Er bestaan ook debatverenigingen in België zoals de universitaire debatclub in Gent en Brussels Debaters met vooral expats. Gelijkaardige initiatieven in eenzelfde setting (België), dat kon alleen maar motiverend zijn.

En toch ging het amper vooruit. Ik had, na enkele maanden nog géén enkele enthousiasteling  voor het debatteren gevonden noch in mijn omgeving, familie en vriendenkring  noch in de echte wereld. Integendeel, ik leek omringd  te zijn door debatsceptici die mij per se uit wilden leggen waarom debatteren eigenlijk synoniem is voor discussiëren (quod non!). Verder leidden de wijzigingen in mijn privé- en professionele leven tot minder inzet in de oprichting van een debatvereniging.

Wordt vervolgd…